23 Eylül 2019
  • English Lessons

8. Sınıf 5. Ünite Kelime Listesi

Grade 8 Unit 5 Vocabulary
Internet – İnternet

accept the invitation : davete icabet etmek
access the Internet : internete erişmek
according : – e göre, uygun olarak
account : hesap
allow : izin vermek; kabul etmek
at least once a day : günde en az bir kere
attachment : bağlantı
avoid problems : sorunları önlemek
be good at : başarılı olmak
be interested in : ilgilenmek
be online : çevrimiçi olmak
browse : taramak
browser : tarayıcı
cable modem : kablolu modem
chat online : çevrimiçi sohbet etmek
check emails : elektronik postaları kontrol etmek
clarification : açıklama, belirtme
comment : yorum; yorumlamak
computer’s memory : bilgisayarın belleği
confirm : doğrulamak
connect to the Internet : internete bağlanmak
connection : bağlantı
connection sign : bağlantı işareti
connector : bağlayıcı, birleştirici
create a password : şifre oluşturmak
create online identity : çevrimici kimlik oluşturmak
delete : silmek; çıkarmak
disconnect : bağlantıyı kesmek, fişini çekmek
do homework on the net : internette ödev yapmak
do on the net : internette olmak
do online : çevrimiçi olmak
do online shopping : internetten alışveriş yapmak
download : (internetten) indirmek
download software : yazılım yüklemek
email address : elektronik posta adresi
enter a username : kullanıcı ismi girmek
express opinion : görüş bildirmek
face to face interaction : yüzyüze etkileşim
find information : bilgi bulmak
follow-up questions : tamamlayıcı soru
get news : haberleri almak
go online : internete girmek
habit : alışkanlık
hard disk drive : sabit disk sürücüsü
headphones : kulaklık
internet addict : internet bağımlısı
internet affects : internet etkileri
internet connected device : internet bağlantılı cihaz
internet connection : internet bağlantısı
internet habits : internet alışkanlıkları
keyboard : klavye, tuş takımı
log off : oturum kapamak
log on : oturum açmak
log out : oturum kapamak
make an excuse : özür dilemek
make live chats : canlı sohbet etmek
make new friends : yeni arkadaşlar edinmek
mean : anlamına gelmek
member: üye
microphone: mikrofon
mobile device connected : mobil aygıt bağlı
monitor : monitör
offline : çevrimdışı
once (twice) a month : ayda bir (iki) kere
online : çevrimiçi
P.C. : kişisel bilgisayar
personnel information : özlük bilgileri
play online games : internette oyunlar olmak
practice english : İngilizce pratik yapmak
processor : işlemci
puzzle : bulmaca
refuse the invitation : daveti geri çevirmek
register : kayıt; kaydetmek
register : kayıt olmak, kaydetmek
related to : ile ilgili
reply : cevaplamak
research for school projects : okul projeleri için araştırma yapmak
reset the modem settings : modem ayarlarını sıfırlamak
school counselling service : okul danışmanlık servisi
screen / display : ekran
search engine : arama motoru
search : aramak
send emails : elektronik postalar göndermek
several times : defalarca
share : paylaşmak
sign in / sign up : kaydolmak
smartphone : akıllı telefon
social networking site : sosyal paylaşım sitesi
software : yazılım; yazılım programı
solve the problem : problem çözmek
system unit : bilgisayar kasası
tablet : tablet
talk about the internet : internet hakkında konuşmak
telephone line : telefon hattı
topic : konu; başlık
upload : (karşıya) yüklemek
USB flash drive : USB hafıza çubuğu
use a wireless modem : kablosuz modem kullanmak
use the internet : internete girmek
use the safe site : güvenli site kullanmak
web browser : ağ tarayıcı
webcam : internet kamerası
wireless modem : kablosuz modem