23 Eylül 2019
  • English Lessons

8. Sınıf 10. Ünite Kelime Listesi

Grade 8 Unit 10 Vocabulary
Natural Forces – Doğal Afetler

Avalanche : çığ

Blizzard : kar fırtınası, tipi

Disaster : felaket, afet

Drought : kuraklık, susuzluk

Earthquake : deprem

Eruption : patlama, püskürme

Explosion : patlama, infilak

Flood : sel

Forest fires : orman yangınları

Heavy rain : şiddetli yağmur

Hurricane : kasırga

Landslide : heyelan, toprak kayması

Lightning : şimşek

Shortage : kıtlık, eksiklik

Tornado : kasırga, hortum

­____________________

Able to : –ebilmek

Appropriate : uygun

Bring down : yıkmak, devirmek

Bury : gömmek

Care : ilgilenmek, özen göstermek

Cost : mâl olmak, fiyatı olmak

Cover : örtmek, kapatmak, kaplamak

Crash : çarpmak, gürültüyle düşmek

Crawl : çömelmek, emeklemek

Decide : karar vermek

Destroy : yıkmak, mahvetmek

Destructive : yıkıcı

Die : ölmek

Eco-conscious : doğaya karşı duyarlı, saygılı

Eco-friendly : doğa dostu

Eye-catching : göz alıcı

Gather : toplamak, toplanmak

Get out : dışarı çıkmak

Giant : dev, kocaman

Happen : olmak, meydana gelmek

Hit : vurmak

Homeless : evsiz

Huge : dev, kocaman

Inhale : içine çekmek, nefes almak

Injured : yaralı

Launch campaigns : kampanyalar başlatmak

Leave : ayrılmak, çıkmak, bırakmak

Made of : -den yapılmış

Massive : muazzam, çok büyük

Measure : ölçmek

Missing : kayıp, eksik

National : millî, ulusal

Natural : doğal

Occur : meydana gelmek

Perfect : mükemmel, kusursuz

Possible : olası, muhtemel

Precious : değerli, kıymetli

Recycle : geri dönüştürmek

Remain : kalmak, sürdürmek

Rescue : kurtarmak

Reuse : tekrar kullanmak

Save : korumak, kurtarmak, tasarruf etmek

Shake : sallamak, sarsmak

Sponsor bağlantı

Stay away : uzak durmak

Strike : vurmak, çarpmak

Take cover : siper almak, gizlenmek

Take place : meydana gelmek, oluşmak

Turn into : dönüşmek, dönüştürmek

Underwater : su altı

Violent : şiddetli

Waste : boşa harcamak, israf etmek

Wide : geniş

Yell : bağırmak