23 Eylül 2019
  • English Lessons

7. Sınıf 7. Ünite Kelime Listesi

Grade 7 Unit 7 Vocabulary
Superstitions – Batıl İnançlar

above the door : kapı üstü

adventure : macera

anything : hiç bir şey

astrology : astroloji

bad luck : kötü şans

bald : kel

be caraful : dikkatli olmak

be successful : başarılı olmak

beauty : güzellik

belief : inanma, inanç

believe : inanmak, güven duymak

believe in : birşeye inanmak

black cat : siyah kedi

blue bead : mavi boncuk

bold : koyu ile yazılmış

break a mirror : bir ayna kırmak

bring bad luck : kötü şans getirmek

call : (telefonla) aramak, çağırmak

calm down : sakinleşmek

carry : taşımak

charm : cazibe, büyü, sihir

circle : daire, yuvarlak

coffee reading : kahve falı

coin : bozuk para, jeton

come true : gerçekleşmek

complain : şikayet etmek

consider : değerlendirmek

cut off : kesmek, son vermek

debt : borç

definitely : kesinlikle

delete : silmek

different cultures : farklı kültürler

dream : rüya

edge : köşe, kenar

endless debt : bitmeyen borç

evil eye : kem göz, nazar

exam : sınav

fall down : düşmek

famous : ünlü

feel : hissetmek

financial problems : ekonomik problemler

find : bulmak

find a four-leaf clover : dört yapraklı yonca bulmak

fold : katlamak

forget : unutmak

fortune cookie : içinden fal çıkan kurabiye

fortune teller : falcı

fortune : kısmet, şans, kader

forward : iletmek

four-leaf clover : dört yapraklı yonca

friendship : arkadaşlık

future : gelecek

get married : evlenmek

get rest : dinlenmek

glue : yapıştırıcı

go abroad : yurtdışına gitmek

go on : devam et

good luck : iyi şans

graduate : mezun olmak

guess : tahmin etmek

have a chance : şans yakalamak

have a good job : iyi bir işe sahip olmak

have an accident : kaza yapmak

have children : çocuk sahibi olmak

healthy : sağlıklı

health : sağlık

hold together : bir arada tutmak

hope : umut, ummak

horseshoe : nal, at nalı

I hope : umarım

I hope not : umarım öyle olmaz

I hope so : umarım öyle olur (inşallah)

I promise : söz veriyorum

I suppose : sanırım

I think : bence

if : eğer

immediately : acilen, hemen

impress : etkilemek

in five minutes : 5 dakika içinde

in the future : gelecekte

index finger : işaret parmağı

instinct : içgüdü

interview : görüşme

invention : icat, buluş

irrational : mantıksız

item : eşya, nesne

ladder : merdiven

later : daha sonra

learn : öğrenmek

loyal : sadık, sadakat

luck : şans, talih

lucky number : şanslı sayı

magic : büyü, sihir

magic ball : sihirli top (küre)

make a prediction : tahminde bulunmak

make a wish : dilek tutmak

make new friends : yeni arkadaşlar edinmek

mean : anlamına gelmek

meet : karşılaşmak, tanışmak

middle finger : orta parmak

miracle : mucize

misfortune : şanssızlık, talihsizlik

mystery : gizem, gizemli

new year’s day : yılbaşı

next : gelecek, sonraki

next week : gelecek hafta

object : nesne

old coin : eski bozuk para, sikke

open an umbrella : bir şemsiye açmak

opening an umbreall indoor : kapalı bir mekanda şemsiye açmak

otherwise : aksi takdirde, yoksa

palm reading : el falı

paper fortune : kağıt falı

particular : özel, ayrıntı, ayrıntılı

path : yol

prediction : tahmin

protect : korumak

put a horseshoe above the door : kapının üzerine bir nal koymak

rather : yerine

realise : fark etmek

recommend : önermek

related to / about : ilgili

related : ilişkin

relative : akraba

rest : dinlenmek

Russian Federation : Rusya Federasyonu

scare : korku, korkutmak

scientific : bilimsel

scissors : makas

see a black cat : siyah bir kedi görmek

select : seçmek

serious : ciddi

serious illness : ciddi hastalık

shave : traş olmak

signify : anlamına gelmek

something : birşeyler

something bad will happen : kötü birşey olacak

soon : yakın zamanda

sort of : çeşit

spend : harcamak, geçirmek

spend money : para harcamak

stay home : evde durmak, kalmak

strengthen : güçlendirmek

successful : başarılı

superstitions : batıl inançlar, hurafeler

superstitious : batıl inançlı

take care : dikkat etmek, iyi bakmak

tarot : tarot falı

tell fortune : fal bakmak

the day before : den önceki gün

this year : bu yıl

thumb : başparmak

tomorrow : yarın

touch wood : nazar değmesin diye tahtaya vurmak, şeytanın kulağına kurşun

travel : seyahat etmek

true : doğru, gerçek

trust : güvenmek

truth : gerçek, doğruluk

try : denemek, çalışmak, çabalamak

under : altında

unlucky number : şanssız numara

unscientific : bilimsel olmayan

urge : dürtü

use scissors : makas kullanmak

vegetable : sebze

walk under a ladder : merdivenin altında yürümek

wash : yıkamak

waste : boşa harcamak, atık

watch out : dikkat etmek

wealth : servet, zenginlik

wealthy / rich : zengin

wonder : merak etmek

worried : endişeli

worry : endişelenmek

 .

Star Signs : Burçlar
_________________

aquarius : kova burcu

aries : koç burcu

cancer : yengeç burcu

capricorn : oğlak burcu

gemini : ikizler burcu

leo : aslan burcu

libra : terazi burcu

pisces : balık burcu

sagittarius : yay burcu

scorpio : akrep burcu

taurus : boğa burcu

virgo : başak burcu