23 Eylül 2019
  • English Lessons

7. Sınıf 5. Ünite Kelime Listesi

Grade 7 Unit 5 Vocabulary
Television – Televizyon

afraid of : korkmak

amazing : şaşırtıcı, ilginç

ambitious : hırslı

act : rol oynamak, numara yapmak

addict : bağımlı

advertisements / commercials /ads : reklamlar

agree with : aynı fikirde olmak alone : yalnız,tek başına

amusing : eğlendirici, zevkli

ancient : antik

appear : belirmek / belli olmak

appoint : atamak, tayin etmek

audience : izleyici, seyirci

awareness : farkındalık

bad side : kötü yan

be a tv addict : televizyon bağımlısı olmak

bored : canı sıkkın, bunalmış

boring : sıkıcı

brilliant : parlak, zeki, pırlanta

carry : taşımak

celebrity : ünlü

channel : kanal

choice : seçim, tercih, şık

complain about : şikayet etmek

complete : tamamlamak

concert : konser

contain : içermek

costume designer : giysi tasarımcısı

couch potato : televizyon bağımlısı

create : oluşturmak

defend : savunmak, korumak

different : farklı

difficult / hard : zor

direct : yönetmek, idare etmek

design : tasarlamak

director : yönetmen, rejisör

disappointing : hayal kırıklığı yaratan, umut kırıcı

discussion : tartışma

educational : eğitici, ders verici

educator : eğitimci

element : unsur, öğe

entertainer: eğlendiren

excellent : mükemmel

excite : heyecanlanmak, kışkırtmak

excitement : heyecan, çoşku

exciting : heyecan verici

expand : büyütmek / genişletmek

factual : gerçeklere dayalı

fairy tale : masal

fear : korkmak

give information : bilgivermek

good side : iyi yan

graduate : mezun olmak, mezun

graduation : mezuniyet

grow up : büyümek

gripping : ilginç, heyecanlı

guest : konuk

harmful : zararlı

heavy : ağır

hero : kahraman

historical : tarihsel,tarihi

I think : bence

In my opinion : benim fikrimce

image : görüntü

interested in / curious : meraklı

least : en az

live : canlı yayın

most : en çok

movie / film : film

news : haberler

nonsense : saçma, anlamsız

over : üzerinde

prefer : tercih etmek

preference : tercih

present : sunmak

president : cumhurbaşkanı

prize / award : ödül

provide : sağlamak

quiz show : bilgi yarışması

recommend : tavsiye etmek; önermek

record : kaydetmek

remote control : uzaktan kumanda

responsibility : sorumluluk

risky behaviour : riskli davranış

row : kürek çekmek

rower : kürekçi, kürek çeken

same : aynı

say : söylemek

scary : korkunç, korkutucu

scientific : bilimsel

screen / display : ekran

selective : seçici

set decorator : set dekoratörü

sign : işaret, sembol

solve : çözmek, çözümlemek

spectator : seyirci, izleyici

spend time : zaman geçirmek

sports programme : spor programı

staff : personel, kadro

starring : yıldız, başrol

story / tale : hikaye, öykü

suitable : uygun

think : düşünmek

tredmill : koşu bandı / tekdüze iş

turn off : kapamak

turn on : açmak

two dimensional : 2 boyutlu

various : çeşitli, türlü

viewing : seyretme

violence : şiddet

violent : şiddetli, şiddet içeren

visual : görsel

visual arts : görsel sanatlar

weather forecast : hava tahmini

what kind of : ne tür

while : iken

.

Movie Types : Film Türleri
_______________________

action : aksiyon

adventure film : macera filmi

animated film : animasyon film

cartoon : çizgi filmi

comedy : komedi

drama : dram

documentary : belgesel

horror : korku

musical film : müzikal film

romance : romantizm, aşk hikayesi

sci:fi / science fiction : bilimkurgu

thriller : gerilim

tragedy : trajedi, dram

western : kovboy filmi

.

Programme Types
________________

commercial : ticari

cookery programme : yemek programı

discussion programme : tartışma programı

factual : gerçeklere dayalı

fashion programme : moda programı

informative : bilgilendirici

reality show : gerçek hayattan kesitler gösteren televizyon programı

series : dizi

sit:com :  komedi dizisi

soap opera : pembe dizi

talk show : sohbet programı

wedding programme : evlilik programı