23 Eylül 2019
  • English Lessons

7. Sınıf 4. Ünite Kelime Listesi

Grade 7 Unit 4 Vocabulary
Wild Animals – Vahşi Hayvanlar

adopt : evlat edinmek

agriculture : tarım

ant : karınca

anymore : artık

ape / monkey : maymun

arctic : kuzey kutup bölgesi

ask : sormak

bat : yarasa

beak : gaga

bear : ayı

bird : kuş

body : vücut

bring : getirmek

butterfly : kelebek

camel : deve

canary : kanarya

carnivore : etçil hayvan

cheetah : çita

chemical : kimyasal

chick : civciv

chimpanzee : şempanze

claw : pençe

cow : inek

crab : yengeç

crocodile : timsah

decide : karar vermek

deer : geyik

deforestation : ağaçları yok etme

desert : çöl

different : farklı

documentary : belgesel

dog : köpek

dolphin : yunus

donate : bağışlamak

donkey : eşek

duck : ördek

eagle : kartal

ear : kulak

easily : kolayca

elephant : fil

endangered : nesli tükenmekte olan

enormous : kocaman

extinct : nesli tükenmiş

farm animal : çiftlik hayvan

feather : tüy / kuş tüyleri

feed : beslemek

feel : hissetmek

feet : ayaklar

fin : yüzgeç

fly : sinek / uçmak

foreign : yabancı

forest / jungle : orman

fox : tilki

frog : kurbağa

fur : kürk

furry : kürklü

giant panda : dev panda

giraffe : zürafa

give birth : doğurmak

global warming : küresel ısınma

goat : keçi

goose : gaz

grass : ot, çim

grassland : çayır

grow : büyümek

habitat : doğal ortam

head : baş, kafa

heavy : ağır

hedgehog : kirpi

hen : tavuk

herbivore : otçul hayvan

hippo : su aygırı

horn : boynuz

horse : at

hump : hörgüç

hunt : avlamak

in danger of : tehlikesinde

insect : böcek

island : ada

ivory  / tusk : fildişi

jellyfish : denizanası

join / attend : katılmak

kangaroo : kanguru

kill : öldürmek

ladybird : uğur böceği

lake : göl

lay eggs : yumurtlamak

leaves : yapraklar

leg : ayak

light : hafif

lion : aslan

live : yaşamak

lizard : kertenkele

lose : kaybetmek

mammal : memeli hayvan

mane : yele

medicine : tıp

mosquito : sivrisinek

mountain : dağ

neck : boyun

non:domesticated : evcil olmayan

octopus : ahtapot

ostrich : deve kuşu

over hunting : aşırı avlama

overkilling : aşırı öldürme

owl : baykuş

parrot : papağan

paw (claw) : pençe

peaceful : barışçı / uysal

peacock : tavuskuşu

penguin : penguen

pet / domestic animal : evcil hayvan

pet trade : evcil hayvan ticareti

pig : domuz

pigeon : güvercin

plain : ova

plant : dikmek, bitki

polar bear :  kutup ayısı

population : nüfus

pouch – torba, kese

preserve : korumak

protect : korumak

rabbit : tavşan

rainforest : yağmur ormanı

recycle : geri dönüşüm

reduce : azaltmak

reproduce : üremek,çoğalmak

reptile : sürüngen

reuse : yeniden kullanmak

rhino : gergedan

river : nehir

rooster / cock : horoz

savannah : ağaçlı çayırlık

save : kurtarmak, korumak

scale : balık pulu

scaly skin : pullu deri

sea : deniz

seahorse : denizatı

sell : satmak

settle : yerleşmek

shark : köpek balığı

sharp teeth : keskin dişler

sheep : koyun

shell :  kabuk

snake : yılan

speciest / kind / type : tür

spend : harcamak

spider : örümcek

squirrel : sincap

starfish : denizyıldızı

strong feet : güçlü ayaklar

swan : kuğu

tail : kuyruk

take care of : dikkatli olmak

teeth : dişler

thick : kalın

tiger : kaplan

tongue : dil

tortoise : kamplumbağa

trunk : fil hortumu

turkey : hindi

turtle : kaplumbağa

tusk / ivory : fil dişi

vulture : akbaba

want : istemek

whale : balina

whiskers : bıyık

wild animals : vahşi hayvanlar

wilderness area : bakımsız yer

wing : kanat

wolf : kurt