23 Eylül 2019
  • English Lessons

7. Sınıf 2. Ünite Kelime Listesi

Grade 7 Unit 2 Vocabulary
Biographies – Biyografiler

ability : yetenek

about : ilgili, hakkında

accident : kaza

achievment : başarı

admire : hayran kalmak

after : sonra

ago……. : ……önce

alone : yalnız

among : arasında

around : civarında

arrive : varmak

artist : sanatçı, ressam

attend : gitmek,devam etmek,katılmak

autobiography : (kendi) yaşam öyküsü

award / prize : ödül

beard : sakal

because  : çünkü

before  : önce

begin : başlamak

believe : inanmak

born : doğmak

brilliant : zeki

build : inşa etmek

buy : satın almak

call : aramak

called : adlandırılmak

celebrate : kutlamak

clever : zeki

concert : konser

cry : ağlamak

cultural : kültürel

die : ölmek

director : yönetmen

doscover : keşfetmek

draw : çizmek

encourage : cesaret vermek

enjoy : eğlenmek,hoşlanmak

entertain : eğlenmek

equation : eşitlik

explore : keşfetmek

extraordinary : olağanüstü

fall : düşme

famous : ünlü

famous for… : (birşeyiyle) ünlü olmak

field : alan, dal

found : kurmak

genius : dahi

get angry : kızmak

get engaged : nişanlanmak

get married : evlenmek

go out : dışarı çıkmak

graduate : mezun olmak

great : harika

grow up : büyümek

happen : olmak

have an accident : kaza yapmak

healthy : sağlıklı

hear : duymak

interesting : ilginç

invent : icat etmek

inventor : kaşif

know : bilmek

last……. : geçen……

lazy : tembel

leader : lider

learn : öğrenmek

live : yaşamak

lose : kaybetmek

make : yapmak

marry : evlenmek

medal : madalya

miss : kaçırmak, özlemek

moustache : bıyık

move : taşınmak

movie : sinema

nobody / anybody : hiçkimse

paint : boyamak

painter : ressam

painting : tablo, resim

people : insanlar

person : kişi

produce : üretmek

publish : yayınlamak

put : koymak

raise children : çocuk yetiştirmek

receive : almak

remember : hatırlamak

research : araştırma

retire : emekli olmak

return : geri dönmek

scientist : bilimadamı

sculptor : heykeltraş

shocked : şok olmuş

shocking : şok edici

singer : şarkıcı

somone / somebody : birisi

stay : kalmak

study : ders çalışmak

successful : başarılı

suddenly  : aniden

talk : konuşmak

teach : öğretmek

tell : anlatmak,söylemek

terrible : berbat,kötü

think : düşünmek

ticket : bilet

until :…e kadar

use : kullanmak

visit : ziyaret etmek

want : istemek

weird : tuhaf,esrarengiz

well known : herkesçe bilinen, iyi bilinen

win : kazanmak

with : ile

work : çalışmak

work : eser,yapıt

write : yazmak

writer / author : yazar

yesterday : dün