23 Eylül 2019
  • English Lessons

7. Sınıf 10. Ünite Kelime Listesi

Grade 7 Unit 10 Vocabulary
Planets – Gezegenler

a bunch of something : bir grup

advanced : gelişmiş

aerospace : uzay

amount : tutar, miktar

approximately : yaklaşık olarak

article : makale

artificial : yapay

asteroid : asteroit

astronaut : astronot

attempt : girişimde bulunmak

be made up of : oluşmak

carbon dioxide : karbondioksit

circumference : daire çizgisi

clue : ipucu

comet : kuyruklu yıldız

comparison : karşılaştırma

curiosity : merak

curiosity : merak

curious : meraklı, tuhaf

debris : yer çöp

develop : geliştirmek

diary : günlük

dirty : kirli

discovery : keşif

dwarf : cüce

earth : dünya

educated : eğitimli

enhancement : gelişme, ilerleme

fall back : geri çekilmek

far : uzak

farthest : en uzak

follow : takip etmek

galaxy : gezegen

go around the sun : güneş etrafında dönmek

height : yükseklik

high resolution imagery : yüksek çözünürlük

human : insan

ice : buz

iceberg : buzdağı

improved : iyileştirilmiş

instute : kurum

intelligent life form : zeki yaşam biçimi

iron oxide : demir oksit

junkyard : çöplük

junkyard : hurdalık

jupiter : jüpiter

keep sth low : azaltmak

launch : fırlatmak

location : konum, yer

make up : oluşmak

mars : mars

melt : erimek, eritmek

mercury : merkür

natural : doğal

neptune : neptün

observation : gözlem

officially : resmi olarak

online : çevirimiçi

orbit : yörünge

orbital debris : yörünge enkazları

ozone : ozon (tabakası)

ozone layer : ozon tabakası

path : rota

place : yer

pluto : plüton

point : işaret etmek, elle göstermek

provide : sağlamak

re-classify : tekrar sınıflandırmak

red planet : kızıl gezegen

re-enter : yeniden girmek

remaining : kalan, artan

resource : kaynak

rock : kaya

rocket : roket

saturn : satürn

several : birkaç

snowball : kartopu

sooner : daha erken

space : uzay

space agency : uzay ajansı

space junk : uzay çöplüğü

spacecraft : uzay aracı

squeeze : sıkıştırmak

star : yıldız

status : durum, mevki

surface : yüzey, yüzeysel

tiring : yorucu

twin : ikiz

upper : üst seviye

upper stage vehicles : üst kademe araçları

uranus : uranüs

venus : venüs

weigh : ağırlığında olmak

within : içinde