23 Eylül 2019
  • English Lessons

7. Sınıf 1. Ünite Kelime Listesi

Grade 7 Unit 1 Vocabulary
Appearance and Personality – Görünüş ve Karakter

accept : kabul etmek

accidentally : yanlışlıkla, kazara

adult : yetişkin

age : yaş

angry : öfkeli, kızgın

appoinment : randevu

arrangement : plan

attractive : alımlı, çekici

awful : berbat, kötü

bad : kötü

bad at : bir şeyde kötü olmak

bald : kel

beard : sakal

beautiful / pretty : güzel

because : çünkü

big : büyük

black : siyah, kara

blond : sarışın (erkek)

blonde : sarışın (kız)

blue : mavi

bookworm : kitap kurdu

bored : bunalmış, sıkılmış

boring : sıkıncı

brown : kahverengi

calm : sakin, huzurlu

camel : deve

careful : dikkatli

careless : dikkatsiz

celebrity / famous / famed : ünlü

cheap : ucuz

cheek : yanak

cheer up : moral vermek, neşelendirmek

cheerful : neşeli, keyifli

close : yakın (arkadaş)

clumsy : sakar

couch potato : tv bağımlısı, hareketsiz

courageous : yürekli

crowded : kalabalık

curly : kıvırcık (saç)

dangerous : tehlikeli

dark : siyah

depressed : canı sıkkın

difficult / hard : zor

dishonest : sahtekar, iki yüzlü

early : erken

easygoing : uyumlu, uysal

empty : boş

energetic : enerjik

esay : kolay

expensive : pahalı

fair hair : açık renk (saç)

fast : hızlı

fat : kilolu

faulty : kabahatli, kusurlu

female : kadın

forgetful : unutkan

freckle : çil

frequently : sık sık

friendly : arkadaş canlısı

funny : komik, eğlenceli

gather : toplamak, biriktirmek

gathered : toplanmış

generous : cömert

get high mark : yüksek not almak

get low mark : düşük not almak

get on well with : biriyle iyi geçinmek

ginger : kızıl saçlı

good at : bir şeyde iyi olmak

gorgeous : muhteşem, harika

great : çok iyi, harika

greedy : gözü aç, tamahkar

gren : yeşil

hair colour : saç rengi

hair lenght : saç uzunluğu

handsome : yakışıklı

happy : mutlu

hardworking : çalışkan

hazel : ela

healthy : sağlıklı

heavy : ağır, şiddetli, sert

help : yardım etmek

helpful : yardımsever

high : yüksek (bina, dağ)

honest : dürüst, namuslu

imaginative : hayalperest

important : önemli

impossible : imkansız

jealous : kıskanç

joke / humour : espiri, şaka

kind / gentle / polite : nazik, kibar

large : geniş

large : geniş, büyük

late : geç

lazy : tembel

liar : yalançı

long : uzun (meafe, zaman)

lovely : sevimli

lucky : şanslı

male : erkek

mean : cimri, huysuz

medium height : orta boylu

medium weight : orta kilolu

middle-aged : orta yaşlı

miss : kaçırmak

modern : çağdaş, modern

moustache : bıyık

needy : muhtaç, yardım, destek bekleyen

noisy : gürültülü

nowadays : bu günlerde

nutritious : besleyici

old : yaşlı

optimistic : iyimser

ostrich : deve kuşu

outgoing : cana yakın

overcome : atlatmak

overweight : fazla kilolu

pessimistic : kötümser

plump : tombul, patavatsız

polite : kibar

popular : popüler

possible : mümkün

punctual : dakik

quiet / silent : sessiz

quite : oldukça, tamamen

red hair : kızıl saçlı

reliable : güvenilir

rude : kaba

sad : üzgün

same : aynı

selfish : bencil

sense : duygu, algı, his

sensitive : duyarlı, hassas

serious : ciddi

share : paylaşmak

short : kısa

shy : utangaç

sincere : samimi, candan

skin : cilt, deri

slim : ince, zayıf

slow : yavaş

small : küçük

smart / clever / intelligent : zeki

snail : sümüklü böçek

speak loud : yüksek sesle konuşmak

squash : duvar tenisi

squeezed : sıkılmış, sıkmak

stingy : cimri

straight : düz (saç)

stressful : gergin

strong : güçlü, kuvvetli

stubborn : inatçı

succes : başarı

succesful : başarılı

supportive : destekleyici

talkative : konuşkan, geveze

tall : uzun, uzun boylu

tell the truth : gerçeği söylemek

terrible : çok kötü, berbat

thin : ince, zayıf

thoughtful : anlayışlı, düşünceli

tiny : ufacık, minicik

ugly : çirkin

unfair : adaletsiz, haksız

unhappy : mutsuz

unlucky : şanssız

wavy : dalgalı (saç)

wear : giymek

well-built : iri yapılı / kaslı

wrong : hata

young : genç