23 Eylül 2019
  • English Lessons

6. Sınıf 9. Ünite Kelime Listesi

Grade 6 Unit 9 Vocabulary
Saving The Planet – Gezegeni Kurtarmak

again : tekrar

air pollution : hava kirliliği

can : teneke, kutu

carbondioxide : karbondioksit

clean up / clean  : temizlemek

container : kutu, kap

cut down trees : ağaçları kesmek

damage / harm : zarar vermek

dangerous : tehlikeli

drop litter : çöp atmak

electrical devices : elektrikli aletler

environment : çevre

environmentally friendly : çevre dostu

exhaust gas : egzos gazı

factory : fabrika

feed : beslemek

forest : orman

fresh air : temiz hava

fresh fruit : taze meyve

fuel oil : akaryakıt

garbage /litter/ rubbish : çöp

glass : cam

global warming : küresel ısınma

hang up swing : salıncak kurmak

harmful : zararlı

I agree : katılıyorum

I don’t know : bilmiyorum

I think so : sanırım öyle

keep off : uzak durmak

keep : tutmak

make a fire : ateş yakmak

mean : anlamına gelmek

oxygen : oksijen

ozone layer : ozon tabakası

paper : kağıt

pick up : toplamak

planet : gezegen

plant trees : ağaç dikmek

plant : bitki

playground : oyun alanı

plug : fişini takmak

pollute the environment : çevreyi kirletmek

product : ürün

protect / save : korumak

protect the environment : çevreyi korumak

public transportation : toplu taşıma

pull : çekmek

recycable : geri dönüştürülebilir

recycle : geri dönüştürmek

recycled products : ger dönüşümlü ürünler

recycling bin : geri dönüşüm kutusu

reduce : azaltmak

remote control : uızaktan kumanda

right : doğru

save energy : enerji tasarrufu etmek

save / protect animals : hayvanları korumak

smoke : duman

solar energy : güneş enerjisi

talk about : hakkında konuşmak

tap : musluk

throw rubbish : çöp atmak

turn off the tap : musluğu kapatmak

turn off / switch off : kapatmak (elektrik, musluk v.b.)

turn on / switch on : açmak (elektrik, musluk v.b.)

unplug : fişi çekmek

use : kullanmak

useful : faydalı

walk short distance : yakın mesafeyi yürümek

waste bin : çöp kutusu

waste water : suyu boşa harcamak

water pollution : su kirliliği

water the plants : bitkileri sulamak

what type of … / what sort of … / what kind of … : ne tür

You are right : Haklısın