23 Eylül 2019
  • English Lessons

6. Sınıf 1. Ünite Kelime Lİstesi

Grade 6 Unit 1 Vocabulary
After School – Okuldan Sonra

aim : hedef, amaç

always : daima

announcement : ilan, duyuru

answer : yanıt vermek

area : alan

around : etrafında

chat : sohbet etmek

choice : tercih

cross : karşıya geçmek

do homework : ev ödevi yapmak

do karate : karate yapmak

early : erken

enroll : kayıt olmak

expression : ifade, anlatım

feed : beslemek

feed cat : kedi beslemek

get : elde etmek

get back home : eve dönmek

get home : eve gelmek

get up : kalkmak

go online : internete girmek

go out : dışarı çıkmak

go shopping : alış verişe gitmek

go to bed : uyumak

go to dance club : dans kulübüne gitmek

go to grannies : büyükannelere gitmek

go to judo class : judo sınıfına gitmek

go to piano class : piyano sınıfına gitmek

go to school : okula gitmek

grannie / granny / grandmother : babaanne

hang aronud with friends : arkadaşlarla takılmak

have a big breakfast : iyi bir kahvaltı yapmak

have a rest : dinlenmek

have a snack : atıştırmak

have dinner : akşam yemeği yemek

have lunch : öğle yemeği yemek

help : yardım etmek

idea : fikir

information : bilgi

interesting : ilginç

join : katılmak

late : geç

learn dance : dans etmeyi öğrenmek

make list : liste hazırlamak

meet with friends : arkadaşlarla buluşmak

member : üye

middle : orta kısım

often : sıklıkla

overnight : gecelemek

plan time : zamanı planlamak

play game : oyun oynamak

play soccer : futbol oynamak

prepare : hazırlanmak

prepare a poster : poster hazırlamak

provide : temin etmek

read books : kitap okumak

recognize : tanımak, onaylamak

region : yöre

respond : cevap vermek

rest : dinlenmek

snack : atıştırmalık

snowy : karlı

specific : özel

stay : kalmak

suitable : münasip

surf on the net : internette dolaşmak

survey : araştırma

take a nap : kestirmek

take guitar courses : gitar dersleri almak

teenager – 13-19 yaş arasındaki kimse, yeniyetme

tidy room : odayı toplamak

traditional : geleneksel

until :-e kadar

usually : genellikle

visit relatives : akrabaları ziyaret etmek

watch TV : televizyon seyretmek