23 Eylül 2019
  • English Lessons

5. Sınıf 3. Ünite Kelime Listesi

Grade 5 Unit 3 Vocabulary
Hello – Merhaba

act : rol yapmak, oynamak

actor : oyuncu (bay)

actress : oyuncu (bayan)

age : yaş

all : bütün

and : ve

any : hiç

apply : uygulamak

ask : sormak

awareness : awareness farkında olma, farkındalık

bad at : bir şeyde kötü olmak

basketballer : basketbolcu

beautiful : güzel

because : çünkü

below : alttaki, aşağıdaki

best friend : en iyi arkadaş

bubble : kabarcık, baloncuk

but : ama

class : sınıf, ders

classmate : sınıf arkadaşı

comedian : komedyen

country : ülke

crazy about : bir şeyi çılgınca sevmek, delisi olmak

crossword : kare bulmaca

describe : anlatmak, tasvir etmek

describing : açıklama

deskmate : sıra arkadaşı

develop : geliştirmek, gelişmek

difficult : zor

do : yapmak

doing puzzles : yapboz yapmak

dossier / file / fold : dosya

draw : çizmek

easy : kolay

elementary school : ilk okul

engineer : mühendis

enjoyable : eğlenceli, zevkli

enlarge : boyutunu büyütmek, ayrıntıya girmek

experiments : deney

favourite : favori, en sevilen

footballer : futbolcu

foreign language : yabancı dil

gap : boşluk

good at : bir şeyde iyi olmak

great : harika, mükemmel, büyük

greeting / congratulation : tebrik

guitar : gitar

handicraft : el sanatı

handsome : yakışıklı

historical places : tarihi yerler

ID card : kimlik kartı

identifye : tanımlamak, belirlemek

imaginary : hayali /düşsel

intercultural : kültürlerarası

interest : ilgisini çekmek, interest in : ilgilenmek

intonation : tonlama

introduce : tanıtmak

language : dil

learn : öğrenmek

live : yaşamak

martial art : dövüş sanatı

maths problems : matematik sorunları

mean : anlamına gelmek, ifade etmek

meeting : toplantı

modeling : mankenlik

mother tongue : ana dil

mountain : dağ

must : -malı / -meli

nationality : millet

now : şimdi

number : numara

occupation / job : iş, meslek

odd one out : farklı olan, tühaf biri

official language : resmi dil

old : yaşlı

only : sadece, yalnız

play : çalmak (enstrüman)

prepare : hazırlamak

primary school : ilkokul

pronunciation : telaffuz

provide : temin etmek

question : soru

really : gerçekten, cidden

relative : akraba

river : nehir

say : söylemek

secondary school : ortaokul

select : seçmek

silently : usulca

sing : şarkı söylemek

singer : şarkıcı

so : bundan dolayı, çok

solve : çözmek

something : bir şey

speak : konuşmak

speech : konuşma

study : çalışmak, okul okumak

subject : ders, branş, özne, konu

surname : soyadı

timetable  program : ders programı

tongue : dil

unfamiliar / stranger / foreign : yabancı

use :  kullanmak

violin : keman

well : iyi, güzel, hoş

while : olduğu halde / -iken

young : genç

________________

art : resim

biology : biyoloji

chemistry : kimya

chess : satranç

computer : bilgisayar

drama : tiyatro

geography : coğrafya

gymnastics : jimnastik

history : tarih

litarature : edebiyat

math / mathematics : matematik

music : müzik

physical education (P.E)  : beden eğitimi

physics : fizik

religion and morals : din kültürü ve ahlak bilgisi

science : bilim

science and technology : fen ve teknoloji

social studies : sosyal bilgiler

______________________

days : günler

sunday : pazar

monday : pazartesi

tuesday : salı

wednesday : çarşamba

thursday : perşembe

friday : cuma

saturday : cumartesi